Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017

Ο καθαγιασμός της ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ θα γίνει με την επίσκεψη της ΤΙΜΙΑΣ ΖΩΝΗΣ, σήμερα στην Αθήνα αύριο στην ΠΟΛΗ;

Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας 

Οι δυο τελευταίες επισκέψεις της ΤΙΜΙΑΣ ΖΩΝΗΣ της ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ από την Αυτοκρατορική Ιερά Μονή του Βατοπαιδίου Αγίου Όρους στην Αθήνα τον Μάιο του 1995 και τον Νοέμβριο του 2017 αντίστοιχα σε διάστημα 22 ετών , πραγματοποιήθηκαν στην Θεόσωστη Ιερά Μητρόπολη της Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας που φυλάει ως κόρη οφθαλμού την πνευματική παρακαταθήκη της Ρωμιοσύνης του Μικρασιατικού στοιχείου της Ιωνικής Γης και των άλλων περιοχών των Αλύτρωτων πατρίδων που μας προσμένουν όχι σαν τουρίστες αλλά σαν προσκυνητές. 

Αν αυτό τυχαίνει απλή συγκυρία ή κάτι άλλο ο επόμενος καιρός θα δείξει. 

Όταν ομιλούμε για την Τιμία Ζώνη της Υπεραγίας Θεοτόκου ομιλούμε και για την Παναγιοσκέπαστη Χιλιόχρονη Ρωμιοσύνη των Αγίων Αυτοκρατόρων της που διέσωσαν το Σέβασμα αυτό και το έχουμε εις τας ημέρας μας ως μοναδικό Παγκόσμιο Θεομητορικό Κειμήλιο. 

Βιώνουμε κρίσιμες ώρες , ας μην γελιόμαστε φίλοι και εχθροί δούλεψαν για να φτάσουμε σε αυτό το χάλι συνεργούντων και ημών ώστε στις μέρες μας να δούμε τηλεοπτικά να εισέρχεται ακόμα και το βδέλυγμα του νεοθωμανισμού μέσα στην ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ.  

Σκοπός όλων αυτών είναι να μας διαμηνύσουν «-Έλληνες οι προφητείες σας είναι για τα παραμύθια και για το ΠΟΘΟΥΜΕΝΟ δεν έχετε κανένα μέλλον» 

Φυσικά τον Ουρανό δεν τον ρώτησαν και προχωρούν κανονικά για την τρανή επαλήθευση «Στην Πόλη θα χυθεί αίμα που τρίχρονο δαμάλι θα πλεύσει» 

Όταν οι απόγονοι των σταυροφόρων πάρουν το μάθημα τους στα ΣΤΕΝΑ εκ των γεωπολιτικών συγκυριών, αποκαμωμένοι από τις παγκόσμιες πολεμικές κακουχίες σαν μοναδική λύση για αυτούς θα βρίσκουν να δώσουν την Κωνσταντινούπολη στους Έλληνες. 

Και όλα αυτά προελέχθηκαν από τα αψευδή χείλη του πνευματοκίνητου λόγου των Αγίων Πατέρων μας.  

Όμως η ΠΟΛΗ εκτός από την ανοικοδόμηση της θα χρειάζεται και ΚΑΘΑΓΙΑΣΜΟ .  

Και τότε τα Ιερά Σεβάσματα της Ορθοδοξίας που φυλάσσονται στο ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ θα την επισκεφτούν, όπως σήμερα επισκέπτονται διάφορες Ελληνικές Πόλεις που δέχονται την Αγιαστική χάρη τους.  

Να γιατί μέσα σε όλα ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ τόνιζε « το Βυζάντιο έκανε το ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ και σήμερα το ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ μπορεί να ξαναφτιάξει το Βυζάντιο»  

Να γιατί το Περιβόλι της Παναγίας μας δεν είναι απλώς ένα θαυμαστό μουσείο τέχνης αλλά είναι η τράπεζα του Ουρανού που διαφύλαξε όλα αυτά τα χρόνια την διαχρονική παρακαταθήκη του Ελληνοχριστιανικού –Ρωμαίικου Πολιτισμού και της Πατερικής Παράδοσης.  

Για αυτόν ακριβώς τον σκοπό η ΤΙΜΙΑ ΖΩΝΗ της ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ θα μεταφερθεί στον οικείο επί χιλιόχρονο διάστημα φυσικό χώρο της στην ΠΟΛΗ και ειδικά στην ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ προς καθαγιασμό αυτής.  

ΚΑΙ η ώρα αυτή δεν είναι μακρινή εκ των επερχομένων μεγάλων παγκόσμιων ανατροπών και δη στην ευρύτερη γειτονιά μας.  

Γιατί η ΤΙΜΙΑ ΖΩΝΗ της Παναγιάς μας έχει ιστορική οικειότητα με τον συγκεκριμένο χώρο της ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ πλην εκείνου των Βλαχερνών; 

« Περὶ τὰ τέλη τοῦ 9ου αἰῶνος, ἡ θήκη τῆς Ἁγίας Σοροῦ μὲ τὴν Τιμία Ζώνη μεταφέρθηκε, πρὸς ἀσφαλέστερη φύλαξη, στὸ ναὸ τῆς Ἁγίας Σοφίας, ἐπειδὴ τότε εἶχαν ἀρχίσει νὰ διαταράσσουν τὸ ἐσωτερικὸ τοῦ Βυζαντινοῦ κράτους διάφορες πολεμικὲς ἐπιβουλές. 

Οἱ ἱστορικοὶ καὶ Βυζαντινολόγοι βεβαιώνουν ὅτι οἱ λατινόφρονες σταυροφόροι εἶναι ἐκεῖνοι, ποὺ κατὰ τὴν Α´ ἅλωση τῆς ΚΠόλεως τὸ 1204 (Δ´ Σταυροφορία), ἀφήρεσαν ἀπὸ τὸ ναὸ τῆς Ἁγίας Σοφίας τὰ πολύτιμα κειμήλια, , ὅταν ἐπὶ τρεῖς ὁλόκληρες μέρες, ἡ μανία τους κατέστρεφε καὶ λεηλατοῦσε τὰ πάντα· ἐκκλησίες, μονές, ἱερὰ προσκυνήματα καὶ τόσα ἄλλα σεβάσματα. Ἀκόμη καὶ ὁτιδήποτε πολύτιμο ὑπῆρχε, ὡς κειμήλιο, στὸ ναὸ τῶν Βλαχερνῶν, τὸ πῆραν καὶ τὸ κράτησαν κατὰ τὴν πολεμική τους ἔφοδο· «καὶ αὐτῶν τῶν ἐν Βλαχέρναις ἀρχείων ἐξ ἐφόδου κεκρατηκότες» 

Τυγχάνουν δὲ χαρακτηριστικὰ τὰ ἀκόλουθα, σὲ μετάφραση, στοιχεῖα ἀπὸ τὸν ἱστορικὸ καὶ αὐτόπτη μάρτυρα τῶν γεγονότων τῆς καταστροφῆς Νικήτα Χωνιάτη (1205), διὰ τῶν ὁποίων ἀπὸ τὸ μέγεθος τῆς ἀνοσιουργίας τῶν σταυροφόρων μέσα στὸ ναὸ τῆς Ἁγίας Σοφίας «τὸ θεῖον αὐτῆς ἐμολύνθη δάπεδον». 

Γράφει, λοιπόν, ὁ Χωνιάτης· «τὸ δὲ φρικτὸ καὶ νὰ τὸ ἀκοῦς ἀκόμη, ἦτο νὰ βλέπεις τὸ Θεῖον Αἷμα καὶ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ νὰ χύνεται κατὰ γῆς καὶ νὰ ῥίπτεται ἐδῶ καὶ ἐκεῖ· ἄλλοι νὰ ἁρπάζουν τὰ τιμαλφῆ ἀπὸ τὰ ὁποῖα, ἀφοῦ ἀφαιροῦσαν τὰ πολύτιμα κοσμήματα τὰ ἔσπαζαν, ἐνῶ ἄλλοι τοποθετοῦσαν στὰ κάνιστρα ἄρτον καὶ Ἅγια Ποτήρια διὰ νὰ τὰ χρησιμοποιήσουν στὰ δικά τους τραπέζια 

Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ λεηλασία τῶν Λατίνων ἐβεβήλωσε κάθε ἱερὸ καὶ ὅσιο μέσα στὴν Ἁγία Σοφία καὶ δὲν ἐδίστασαν νὰ πάρουν τὰ περισσότερα ἀπὸ τὰ πολύτιμα κειμήλια τοῦ ναοῦ, 

Εν τούτοις ἡ θερμὴ πίστη τῶν Βυζαντινῶν μὲ τὴν βοήθεια τῆς Παναγίας τῶν Βλαχερνῶν, προστάτιδος τῆς «Πόλεως», διέσωσε ἐκ τῶν κινδύνων ἐκείνων ἄφθαρτη τὴ Σεπτὴ Ζώνη τῆς Θεομήτορος, ὡς ἁγίασμα τῶν πιστῶν. 

Παραμένει δέ, ἀκόμη, ἄγνωστο ποῦ καὶ πῶς ἡ πίστη ἐκείνη τὴν διαφύλαξε 150 ἀκόμη χρόνια στὴν ΚΠολη, μέχρι δηλ. τῆς ἐποχῆς τοῦ αὐτοκράτορα Ἰωάννου ΣΤ´ Καντακουζηνοῦ (1347-1355), ὁ ὁποῖος καὶ ἔμελλε μετὰ τὴν ἐνθέωσή του σὲ μοναχὸ νὰ τὴν δωρίσει στὴ βασιλικὴ καὶ αὐτοκρατορικὴ μονὴ τοῦ Βατοπαιδίου, στὸ Ἅγιον Ὄρος . 

Γιὰ τὶς ἁρπαγὲς καὶ καταστροφὲς ἐκεῖνες, ποὺ ἀποτελοῦν «τὸ μεγαλύτερο ἔγκλημα τῆς ἱστορίας», κατὰ τὸν διαπρεπὴ Ἄγγλο Βυζαντινολόγο Στῆμεν Ῥάνσιμαν, βέβαιον παραμένει ὅτι οἱ Βυζαντινοὶ δὲν συγχώρησαν ποτὲ τοὺς Λατίνους. 

Ἕως τὸ ἔτος 1987, ἐπιστεύετο ὅτι ἡ μεταφορὰ καὶ δωρεὰ τῆς Ἁγίας Ζώνης στὸ Ἅγιον Ὄρος ἔγινε ἀπὸ τὸν Σέρβο ἡγεμόνα Λάζαρο Α´ Χρεμπελιάνοβιτς (Hrebelianovic), υἱὸ τοῦ Λογοθέτη τοῦ Στεφάνου Πρίντζου. Τὴν ἄποψη ὅμως αὐτὴ ἔχουν ἀποῤῥίψει νεότεροι καὶ καταξιωμένοι ἐρευνητὲς . 

Τώρα, ὅμως, καὶ Ἕλληνες ἐρευνητὲς μὲ ἀποδεικτικὸ τρόπο μᾶς βεβαιώνουν, ὅτι ἐκεῖνος ποὺ ἐδώρισε τὴν Τιμία Ζώνη στὴ Μονὴ Βατοπαιδίου, ἐντὸς ἀσημένιας θήκης, εἶναι ὁ αὐτοκράτορας Ἰωάννης ΣΤ´ Καντακουζηνός, ὅπως τὴν διεφύλαξαν οἱ Βυζαντινοὶ κατὰ τὴν πρώτη ἅλωση τῆς ΚΠόλεως (1204) ἀπὸ τὴν λεηλασία τῶν Σταυροφόρων. 

Ἡ θήκη, μάλιστα, φέρει στὴν προσωπογραφία του καὶ τὴν ἐπιγραφὴ τῆς δωρεᾶς του πρὸς τὴ Μονή, στὸ Ἱερὸ Βῆμα τοῦ καθολικοῦ τῆς ὁποίας καὶ φυλάσσεται μέχρι σήμερα .

Προσθέτουμε ἐδῶ, ὅτι ὁ εὐρυμαθέστατος καὶ συμπαθέστατος ἐκεῖνος αὐτοκράτορας, μετὰ τὴν πτώση του ἀπὸ τὴν ἐξουσία (1355), ὕστερα ἀπὸ μιὰ συνωμοσία καὶ ἐπειδὴ τὰ ἐνδοοικογενειακὰ καὶ πολιτικὰ πράγματα ἐνστάλαξαν στὴν ψυχή του τὴν ἀπογοήτευση, θέλοντας νὰ ἠρεμήσει, κατέφυγε στὴ Μονὴ Μαγγάνων, παρὰ τὴν ΚΠολη, ὅπου ἔγινε μοναχός, ὑπὸ τὸ ὄνομα Ἰωάσαφ. 

Ὅταν, λοιπόν, μετὰ τὸ 1356 ἐπεσκέφθη τὸ Ἅγιον Ὄρος, ἔφερεν ὁ ἴδιος στὴ Μονὴ Βατοπαιδίου τὴν θήκη ποὺ περιεῖχε ἄφθαρτη τὴν Τιμία Ζώνη τῆς Παναχράντου.» ΠΗΓΗ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ε. ΜΗΝΔΡΙΝΟΥ Η ΕΥΡΕΣΙΣ ΤΗΣ ΤΙΜΙΑΣ ΖΩΝΗΣ 
ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ (10 Ὀκτωβρίου 1830) 

Ἐκδοσις: Ἀποστολικὴ Διακονία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Ἐπιμέλεια ἐκδόσεως· Εὐάγγελος Π. Λέκκος ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 1998 

Τα ανωτέρω ιστορικά στοιχεία λένε πως η ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ της ΠΑΝΑΧΡΑΝΤΟΥ βρέθηκε από την Κωνσταντινούπολη στο ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ. 

Στις ημέρες μας παρακολουθήσαμε την επίσκεψη της ΤΙΜΙΑΣ ΖΩΝΗΣ στην αχανή γη των Ρώσων που σήμερα πωλούν στρατηγικά διαστημικά όπλα στους Τούρκους βλ. S-400 γεγονός που μας εκπλήσσει προς το παρόν σφόδρα. 

Διότι σε λίγο δεν θα μας εκπλήσσει καθότι θα δούμε τον πνευματικό νόμο να ενεργεί αδέκαστα. 

Οι Ρώσοι προετοιμάστηκαν και ενώ διαθέτουν τα καλύτερα στρατηγικά όπλα ζήτησαν και δέχτηκαν την επίσκεψη του μοναδικού ΥΠΕΡΟΠΛΟΥ από το ΠΕΡΙΒΟΛΙ της ΠΑΝΑΓΙΑΣ μας, το πνευματικό όπλο της ΤΙΜΙΑΣ ΖΩΝΗΣ της Υπεραγίας Θεοτόκου για να τους ευλογήσει από άκρο σε άκρο της αχανούς ρωσικής γης και κατά συρροή το προσκύνησαν σεβαστικά.


Οι Ρώσοι γνωρίζουν πιο είναι το πλέον αδιαφιλονίκητο ισχυρό όπλο.  

ΕΜΕΙΣ το γνωρίζουμε άραγε;  

Τώρα λοιπόν που μας περίζωσαν οι εχθροί και η διαστροφή της αμαρτίας είναι ανάγκη να καταφύγουμε στα στρατηγικά πνευματικά μας όπλα, αυτά που για τους άπιστους και τους δόλιους θεομπαίχτες είναι ανύπαρκτα ώστε η σωτηρία της Ελλάδος να ομοιάζει για αυτούς ως ένα κακόγουστο παραμύθι.  

Όμως η ΣΩΤΗΡΙΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ είναι καθαρά πνευματική υπόθεση. 

Η ΤΙΜΙΑ ΖΩΝΗ της ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ που κρατάει γη και ουρανό είναι η κραταιά σκέπη της πονεμένης Ρωμιοσύνης.  

Ποιο προσωπικό αντικείμενο-σέβασμα που φορούσε η ΠΑΝΑΓΙΑ μας κατάσαρκα σφράγιζε τα μεγάλα γεγονότα της ΕΝΘΕΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ από την Γέννηση του Θεανθρώπου , μέχρι την Σταύρωση και την ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ;  

Η ΤΙΜΙΑ ΖΩΝΗ της Υπεραγίας Θεοτόκου περίζωνε μητρικά τον ΑΧΩΡΗΤΟ και η ΤΙΜΙΑ ΖΩΝΗ που ενέδυε την ΠΑΝΑΓΙΑ μας κήδευε με τις άλλες μυροφόρες τον ΠΛΑΣΤΗ και ΠΟΙΗΤΗ του ΠΑΝΤΟΣ.  

Άρα δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι το Σέβασμα της ΤΙΜΙΑΣ ΖΩΝΗΣ κρατάει τον Ουρανό και την Γη.  

Έφτασε η ώρα που το πανίσχυρο αυτό όπλο θα πυροδοτηθεί πνευματικά για την σωτηρία της ανθρωπότητας. 

ΤΟ όπλο όμως αυτό θα πυροδοτηθεί αναγκαστικά από φοβερές γεωπολιτικές εξελίξεις για να δούμε την υπέρβαση του ΘΕΙΟΥ και να μετρήσουμε την ολιγοπιστία μας.  

Η ΤΙΜΙΑ ΖΩΝΗ δεν σφράγισε μόνο όλα τα γεγονότα της ΕΝΘΕΗΣ ΒΙΟΤΗΣ της ΠΑΝΑΓΙΑΣ αλλά σφράγισε και τα γεγονότα της υπερχλιετούς πνευματικής αυτοκρατορίας της Ρωμιοσύνης σκεπάζοντας αυτήν με την Αγιαστική Δύναμη ΤΗΣ.  

Σήμερα ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΣ πήρε το μυαλό από του ισχυρούς της γης και αρχίζουν και κάνουν κουταμάρες ώστε το κάθε Έθνος να ενεργεί σύμφωνα με αυτό που του λέει ο λογισμός του για τον λόγο δε αυτό και δεν θα βρίσκουν άκρη.  

Ακριβώς γιατί την αληθινή άκρη την κρατάει ο ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ που ετοιμάζεται να την δώσει στον Ελληνοχριστιανικό Πολιτισμό για να περιζώσει με τα ΙΕΡΑ ΣΕΒΑΣΜΑΤΑ του θεραπευτικά την οικουμένη και να την οδηγήσει στα αιώνια πανανθρώπινα ιδεώδη. 

Με ΠΙΣΤΗ και ΕΛΠΙΔΑ  

Δεν υπάρχουν σχόλια: