Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2017

Βάζουμε ΤΕΛΟΣ στην επιβολή του ηλεκτρονικού εισιτηρίου αρκεί να καταθέσουμε...

Καταθετουμε ολοι την κατωθι αναφορα στον συνηγορο του Πολιτη, ειτε ηλεκτρονικα στην διευθυνση:


είτε αυτοπροσώπως στα γραφεια του, στην διεύθυνση : 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΛΟΥΜΕ .... ΔΙΟΤΙ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΘΕΛΕΙ ΤΟΛΜΗ ΚΑΙ ΑΡΕΤΗ......

ΑΝΑΦΟΡΑ –ΑΙΤΗΣΗ
Του…………………………………. του …………….και της ………………, κατοίκου …………………, διεύθυνσης ………….. με ΑΔΤ……………………….

Λαμβάνω την τιμή να σας αναφέρω ότι ήμουν κάτοχος μηνιαίας κάρτας διαδρομής με τα μέσα
δημοσίας μαζικής μεταφοράς, την οποία χρησιμοποιούσα καθημερινά σε πολλαπλές μου μετακινήσεις. 

Ενημερώθηκα είτε από ΜΜΕ, είτε κατά τις διαδρομές μου με τα μέσα μαζικής μεταφοράς για την πλέον, καταναγκαστική υποχρέωση μου, να εκδώσω προσωποποιημένη ηλεκτρονική μηνιαία κάρτα για να μετακινούμαι από δω και στο έξης, η οποία είναι αντίθετη στις πολιτικές και θρησκευτικές πεποιθήσεις μου. 

Με αυτό το τρόπο με καταναγκάζετε πλέον να σταματήσω να εκδίδω μηνιαία κάρτα απεριορίστων διαδρομών και να νοιώθω ότι δεν αντιμετωπίζομαι από το νόμο ίσος προς ίσο σε σχέση με τους συμπολίτες μου διοτι δεν θα μπορώ να απολαμβάνω/ προβαίνω σε χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς λόγου κόστους, όπως θα συνεχίσουν να πράττουν οι συμπολίτες μου που θα προβούν στην έκδοση της. 

Με τον καταναγκασμό που μου επιβάλλεται, να εκδώσω προσωποποιημένη ηλεκτρονική κάρτα μετακινήσεων με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, που είναι ένα κοινωνικό αγαθό, μου ασκείται ψυχολογική πίεση και αναστάτωση και καταπάτηση των πολιτικών και θρησκευτικών πεποιθήσεων μου. 

Επιπρόσθετα μου ασκείται ψυχολογική πίεση διοτι αισθάνομαι ότι θα είμαι σε μια μόνιμη παρακολούθηση μιας και θα γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή σε ποιο μέσο επιβιβάστηκα και μάλιστα με λεπτομέρεια δευτερολέπτου, όπως οι ίδιοι έχουν αναγγείλει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων.

Επίσης ο Ο.Α.Σ.Α. σε έγγραφο του προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων για να επιτύχει την έγκριση της ηλεκτρονικής ταυτότητας, επικαλείται λόγους που δεν συνάδουν με την κοινή λογική και δημιουργούν πολλαπλές σκέψεις για τον πραγματικό σκοπό της ηλεκτρονικής κάρτας. Συγκεκριμένα αναφέρουν αυτολεξεί τα κάτωθι: 

Α) «2) Τα στοιχεία «πατρώνυμο», «µητρώνυμο», «ΑΦΜ», «Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας» απαιτούνται για τους παρακάτω λόγους:
α) Σε περίπτωση παράβασης (π.χ. µη καταβολή κομίστρου) είναι αναγκαίο το πρόστιμο που αντιστοιχεί στην παράβαση μετακίνησης να περιέχει προσωπικά στοιχεία του επιβάτη, ώστε αυτός να μπορεί να ταυτοποιηθεί, κυρίως στην περίπτωση που το πρόστιμο εισπράττεται µέσω του συστήματος TAXISNET.»
Δεν ευσταθεί βάσει της κοινής λογικής, διοτι όπως θα πραγματοποιείται ταυτοποίηση και χρέωση του προστίμου στις ανώνυμες κάρτες, με τον ίδιο τρόπο θα ελάμβανε χώρα και η ταυτοποίηση στις προσωποποιημένες κάρτες…….. οπότε άκρως άτοπο και εριστικό….

Επίσης ισχυρίζεται ο Ο.Α.Σ.Α. :

Β) « β) Σε περίπτωση απώλειας της κάρτας, δίνεται η δυνατότητα στον κάτοχο να δηλώσει το γεγονός και να αιτηθεί την επανέκδοσή της µε ταυτόχρονη μεταφορά στη νέα κάρτα της υπολειπόμενης, στην απολεσθείσα κάρτα, αξίας κομίστρων (ποσότητα και αξία).»
Στον προαναφερθέν ισχυρισμό μου δημιουργούνται οι έξης προβληματισμοί:
· Ότι θα έχουν καταγραμμένες όλες τις διαδρομές μας με τα μέσα μαζικής μεταφοράς ώστε δήθεν να ξέρουν το υπόλοιπο του κομίστρου, όπως εξαλλου το αναφέρουν σε άλλα σημεία των εγγράφων τους !!!!
· Με την ταυτότητα απλά, θα μπορούσαν να προβούν στην παραπάνω ενέργεια, διοτι απευθείας θα έθεταν εκτός συστήματος την προηγούμενη κάρτα που θα είχαμε στην κατοχή μας δλδ όπως συμβαίνει στην περίπτωση που θα απολέσουμε το κινητό μας, απενεργοποιείται η κάρτα από την εταιρεία και αγοράζουμε μια νέα.

Γ) « 3) Τα πεδία που ορίζονται ως «τύποι δικαιούχου» και «ημερομηνία λήξης δικαιώματος» αφορούν δικαιούχους που λαμβάνουν παροχές μετακίνησης (άνεργοι, φοιτητές, ΑΜΕΑ κτλ.), οι οποίοι δικαιούνται ελεύθερη ή µε μειωμένους τύπους κομίστρου μετακίνηση για ορισμένο χρονικό διάστημα. Τα στοιχεία αυτά επιτρέπουν στον ΟΑΣΑ να παρακολουθεί τον αριθμό των μετακινήσεων και των δικαιούχων ανά κατηγορία. Βάσει των στοιχείων αυτών οι δημόσιοι Φορείς, υπό την εποπτεία των οποίων βρίσκονται οι δικαιούχοι, είναι υποχρεωμένοι να αποζημιώνουν τον ΟΑΣΑ για το μεταφορικό έργο που παρέχει.»
Σε αυτή την παράγραφο, χρησιμοποιούν και οι ίδιοι την λέξη παρακολούθηση ……… και μάλιστα για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες… και για να μπορέσουν να «ελέγχουν» τις μετακινήσεις τους , σημαίνει ότι θα βρίσκονται σε άλλη βάσει δεδομένων με τους υπόλοιπους πολίτες…..

Δ) «4) Για την αποφυγή δημιουργίας προσωποποιημένων προφίλ μετακίνησης επιβατών, ο ΟΑΣΑ ανέφερε ότι τα δεδομένα συναλλαγής μπορούν να τηρούνται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (για παράδειγμα, για 24 ώρες) και ακολούθως να διαγράφονται. Επεσήμανε ωστόσο ότι κάποιες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της υπηρεσίας αναφορών, θα περιοριστούν στο πλαίσια αυτής της χρονικής περιόδου. 5) Ο ΑΜΚΑ, ο κωδικός πρόσβασης, το ΑΦΜ και ο Αριθμός Ταυτότητας αποθηκεύονται κρυπτογραφημένα στη βάση δεδομένων. Λοιπά στοιχεία της βάσης δεν αποθηκεύονται κρυπτογραφημένα, για λόγους απόδοσης του συστήματος. Η έκδοση Oracle που χρησιμοποιείται είναι η Oracle Database 12c»

Σε αυτή την παράγραφο αποδεικνύεται ότι
· Ότι οι μετακινήσεις μου δλδ πότε επιβιβαστήκαμε /αποβιβαστήκαμε δεν θα είναι κρυπτογραφημένες, άρα θα μπορούν κάποιοι κακόβουλοι να τις εντοπίσουν. Επίσης ότι θα διαγράφονται σε 24 ώρες, πάλι είναι ψευδές, διοτι κατά δήλωση τους θα διατηρούνται τουλάχιστον οι εξι τελευταίες μετακινήσεις μας.

· Καταρρίπτεται το επιχείρημα τους για δήθεν ταυτοποίηση και χρέωση προστίμου διοτι μόνο με τον αριθμό ταυτότητας πραγματοποιείται η ταυτοποίηση.

Ε) «Οι απρόσωπες Κάρτες και τα Πολλαπλά εισιτήρια αποτελούν την συντριπτική πλειοψηφία (άνω του 90% ) των μέσων κομίστρου που θα διακινούνται στο ΑΣΣΚ, ενώ η μηνιαία κάρτα θα υποκαταστήσει κυρίως τις υφισταμένες μηνιαίες, τριμηνιαίες, εξαμηνίες ετήσιες κάρτες και ελευθέρας»

Άλλη μια παράγραφο που μου δημιουργεί τεράστια αναστάτωση, διοτι φάσκουν και αντιφάσκουν, βάσει της κοινής λογικής. Συγκεκριμένα πλέον για να μπορούν να μετακινούνται τα παιδιά απο 7 έως 18, οι ηλικιωμένοι άνω των 65, οι άνεργοι, τα ΑΜΕΑ και γενικά η κάθε ειδική κατηγορία, θα πρέπει να έχει προσωποποιημένη κάρτα για να αποδεικνύεται ότι δικαιούνται την έκπτωση στο κόμιστρο και για να μπορούν να υπολογίσουν.

ΣΤ) «Στο μικροεπεξεργαστή διατηρούνται επίσης οι έξι τελευταίες κινήσεις –συναλλαγές οι όποιες είναι απολύτως απαραίτητες για την χρέωση της κάρτας. Τις κινήσεις αυτές έχει καταγράψει και το κεντρικό σύστημα βάσης…… Οι τελευταίες έξι κινήσεις δεν μπορών να διαγραφούν από τον μικροεπεξεργαστή…….. οι τελευταίες έξι κινήσεις της κάρτας (ώρες επικύρωσης και σταθμού /στάσεις) αποθηκεύονται….. Το ακριβές μυστικό των μετακινήσεων είναι απαραίτητο για τον υπολογισμό του κομίστρου βάσει της επικύρωσης επιβίβασης ή της επικύρωσης αποβίβασης…….. Περαιτέρω, ο χρήστης είναι πιθανό να ζητήσει ανάλυση του ιστορικού των μετακινήσεων του. »

Απόδειξη της παρακολούθησης που εκτελείται είτε ηθελημένα, είτε αθέλητα από την εφαρμογή της ηλεκτρονικής κάρτας δήθεν έξυπνης, που ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ μου δημιουργεί ψυχική αναστάτωση και είναι αντίθετη με τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

ΕΠΕΙΔΗ στο άρθρο 18 των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην παρ, 2 « Κανείς δεν υπόκειται σε καταναγκασμό, που θα μπορούσε να παρεμποδίσει την ελευθερία του να έχει ή να υιοθετήσει τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις της επιλογής του.»

ΕΠΕΙΔΗ η άρνηση μου να εκδώσω ηλεκτρονική μηνιαία κάρτα λόγω των πολιτικών και θρησκευτικών πεποιθήσεων μου δεν παραβιάζει ή θέτει σε κίνδυνο την προστασία της δημόσιας ασφάλειας, τάξης και υγείας ή της ηθικής ή των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των άλλων

ΕΠΕΙΔΗ στο άρθρο 4 του Ελληνικού Συντάγματος αναφέρετε ρητά ότι «Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου» και την δεδομένη στιγμή ο νομός πρώτον δεν προστατεύει τις πολιτικές και θρησκευτικές πεποιθήσεις μου αλλά και ευνοεί οικονομικά τους συμπολίτες μου που θα προβούν στην έκδοση της εν λόγου ηλεκτρονικής μηνιαίας κάρτας

ΕΠΕΙΔΗ σύμφωνα με το υπ’ αρ. Γ/ ΕΞ/706/30-01-2017 έγγραφο της Α.Π.Δ. «διοτι τα δεδομένα στο chipτης κάρτας τηρούνται και μεταδίδονται ανέπαφα και μη κρυπτογραφημένα και, κατά συνέπεια, τυχόν απώλεια της κάρτας δύναται να επιτρέψει σε κάποιον τρίτο να ανακαλύψει και το ιστορικό των μετακινήσεων του.», γεγονός για το οποίο εν τέλει δεν υπήρξε αντίκρουση από τον Ο.Α.Σ.Α. σύμφωνα με τις γνωμοδοτήσεις της Α.Π.Δ. σχετικές με το ηλεκτρονικό εισιτήριο

ΕΠΕΙΔΗ στο άρθρο 9 του Ελληνικού Συντάγματος αναφέρετε ότι «Καθένας έχει δικαίωμα προστασίας από την συλλογή, επεξεργασία και χρήση, ιδίως με ηλεκτρονικά μέσα, των προσωπικών του δεδομένων, όπως νόμος ορίζει.» και αυτήν την στιγμή με τα προσωπικά δεδομένα που με καταναγκασμό ζητούνται από Ο.Α.Σ.Α. άνευ λόγου και ουσίας και με δικαιολογίες που δεν συνάδουν με την κοινή λογική όπως σας ανάπτυξα στην παρούσα.
ΕΠΕΙΔΗ και στο άρθρο 26 των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφέρεται ρητά ότι «Όλα τα πρόσωπα είναι ίσα ενώπιον του νόμου και έχουν δικαίωμα, χωρίς καμία διάκριση, σε ίση προστασία του νόμου. Ως προς αυτό το ζήτημα, ο νόμος πρέπει να απαγορεύει κάθε διάκριση και να εγγυάται σε όλα τα πρόσωπα ίση και αποτελεσματική προστασία έναντι κάθε διάκρισης, ιδίως λόγω φυλής, χρώματος, γένους, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης, περιουσίας, γέννησης ή άλλης κατάστασης»

ΕΠΕΙΔΗ σε χώρες της Ευρώπης πχ Βέλγιο δίνετε η ευχέρεια στον Πολίτη να επιλέξει εάν θα προβεί στην έκδοση προσωποποιημένης ηλεκτρονικής κάρτας ή στην έκδοση χάρτινης κάρτας

ΕΠΕΙΔΗ και η Αρχή Προστασίας Δεδομένων στην γνωμοδότηση της αναφέρει αυτολεξεί τα κάτωθι: «Ο κύριος κίνδυνος που ελλοχεύει, ως προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων, στο πλαίσιο ενός συστήματος προσωποποιημένων ηλεκτρονικών εισιτηρίων, συνίσταται στο ότι η χρήση ενός τέτοιου συστήματος μπορεί να συνεπάγεται τη συλλογή δεδομένων σχετικά µε τις διαδρομές που πραγματοποιεί ο εκάστοτε επιβάτης. Η τήρηση –είτε στο ίδιο το εισιτήριο (ηλεκτρονική κάρτα) είτε στη βάση δεδομένων- του δρομολογίου που πραγματοποιήθηκε, της ημερομηνίας και ώρας αυτού καθώς και του αριθμού του ηλεκτρονικού εισιτηρίου παραπέμπουν σε συγκεκριμένο επιβάτη, ο προσδιορισμός (ταυτοποίηση) του οποίου –µε τη μορφή προσωποποιημένης πληροφόρησης- καθίσταται δυνατός εφόσον στο αρχείο που τηρεί ο υπεύθυνος επεξεργασίας υπάρχουν προσωπικά δεδομένα ταυτοποίησης του κατόχου του. Με αυτόν τον τρόπο, οι µμετακινήσεις κάθε επιβάτη – χρήστη προσωποποιημένου ηλεκτρονικού εισιτηρίου παύουν πλέον να είναι ανώνυμες, µε αποτέλεσμα να θίγεται υπέρμετρα η ελευθερία κίνησης ή κυκλοφορίας της οποίας αναπόσπαστο μέρος συνιστά το δικαίωμα της ανώνυμης µμετακίνησης. Η ελευθερία κίνησης αποτελεί έκφανση του δικαιώματος ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας που κατοχυρώνεται στο άρθρο 5 παρ. 1 Σ. καθώς και της εν γένει προσωπικής ελευθερίας που εδράζεται στο άρθρο 5 παρ. 3 εδ. 1 Σ. Το περιεχόμενο της ελευθερίας κίνησης είναι ευρύτατο και περιλαμβάνει την κίνηση οπωσδήποτε, οπουδήποτε και οποτεδήποτε χωρίς επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων κίνησης του υποκειμένου (συλλογή, αποθήκευση, χρήση, διαβίβαση κλπ.) εκτός των περιπτώσεων, στις οποίες νόµος ορίζει περιορισμούς/εξαιρέσεις για λόγους δημοσίου συμφέροντος (πχ. υγειονομικοί, δημόσιας τάξης και ασφάλειας, δίωξης ή πρόληψης αξιόποινων πράξεων)3. Στην προκειμένη δε περίπτωση τέτοιους λόγους δεν επικαλείται ο ΟΑΣΑ στους επιδιωκόμενους σκοπούς επεξεργασίας4. Συγχρόνως το γεγονός ότι οι µμετακινήσεις των επιβατών χάνουν µε το προσωποποιημένο ηλεκτρονικό εισιτήριο την ανωνυμία τους θίγει το δικαίωμα της πληροφοριακής αυτοδιάθεσης και το δικαίωµα στην ιδιωτική ζωή, τα οποία κατοχυρώνονται τόσο στο Σύνταγμα (άρ. 9Α, 9 παρ. 1 εδ. β) όσο και στην ΕΣ∆Α (άρ. 8 παρ. 1).» 

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
Και με την ρητήν επιφύλαξιν παντός νομίμου δικαιώματος.

ΑΙΤΟΥΜΑΙ
Να γνωμοδοτήσετε με την μορφή του ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ, βάσει των όσων αναφέρω στην παρούσα ώστε να δοθεί η ευχέρεια να εκδώσω χάρτινη μηνιαία κάρτα απεριορίστων διαδρομών, ώστε να προστατευτούν οι πολιτικές και θρησκευτικές πεποιθήσεις μου βάσει των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ταυτόχρονα να απολαμβάνω την ελεύθερη μετακίνηση μου χωρίς καμία ψυχολογική πίεση και με την ίδια οικονομική επιβάρυνση των συμπολιτών μου που εκδώσαν προσωποποιημένη κάρτα.

Να μου αποσταλεί ακριβές αντίγραφο της παρουσης στην διεύθυνση της αλληλογραφίας για κάθε νόμιμη χρήση.

Για τα όσα δηλώνω στην παρούσα επικαλούμαι τις Γνωμοδοτήσεις της Α.Π.Δ. με αρ. πρωτ. Γ/ΕΞ/706/30-01-2017 και Γ/ΕΞ/ 5929/04-08-2017.


Δεν υπάρχουν σχόλια: