Παρασκευή, 12 Μαΐου 2017

TA ΠΑΝΩ ΚΑΤΩ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΕΣ! Έρχονται ριζικές αλλαγές – Τι ετοιμάζει το ΥΠΕΘΑ

Το πλαίσιο των αλλαγών στην Εθνοφυλακή, περιέγραψε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμμένος στη Βουλή, απαντώντας σε Κοινοβουλευτικό έλεγχο.

Πιο συγκεκριμένα, ο Πάνος Καμμένος απάντησε:

Σε απάντηση της Ερώτησης που κατέθεσαν οι βουλευτές της κοινοποίησης με θέμα «Λειτουργία Εθνοφυλακής και αμοιβές Εθνοφυλάκων» σας γνωρίζω, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία τέθηκαν υπόψη μου, τα ακόλουθα:

Ο θεσμός της Εθνοφυλακής αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τη διατήρηση της αποτρεπτικής ικανότητας του Στρατού Ξηράς, καθόσον πέραν του αυξημένου επιχειρησιακού ρόλου του, επιτελεί
ταυτόχρονα και εθνικό-κοινωνικό έργο, καθώς οι Εθνοφύλακες είναι ο σύνδεσμος του Στρατού με την τοπική κοινωνία.

Το ΥΠΕΘΑ και το ΓΕΣ, ως έμπρακτη απόδειξη της σπουδαιότητας που αποδίδεται στο θεσμό της Εθνοφυλακής, αποφάσισαν τη σύσταση Διεύθυνσης Εθνοφυλακής με Διευθυντή ανώτατο Αξιωματικό βαθμού Ταξιάρχου, ενώ ταυτόχρονα το ΑΣΣ αποφάσισε να χαρακτηρισθούν ως Μονάδες Εκστρατείας όλα τα Τάγματα Εθνοφυλακής της Ζώνης Μάχης (ΖΜ) με την ανάλογη μοριοδότηση των Διοικητών αυτών.

Επιπρόσθετα, παρέχεται η δυνατότητα στους Εθνοφύλακες της παραμεθορίου περιοχής να διατηρούν την ιδιότητα του Εθνοφύλακα και να φέρουν οπλισμό εφόσον αυτό προκύπτει από επιχειρησιακή απαίτηση, σε εθελοντική βάση και με την προϋπόθεση ότι κρίνονται κατάλληλοι από υγειονομικής άποψης.

Περαιτέρω την τρέχουσα περίοδο, το ΓΕΣ μέσω της αρμόδιας Διεύθυνσης, επεξεργάζεται την αλλαγή του ισχύοντος Νόμου περί Εθνοφυλακής, ούτως ώστε να εκσυγχρονισθεί ο θεσμός και να αναβαθμιστεί η εκπαίδευση στα Τάγματα Εθνοφυλακής και εξετάζεται μεταξύ άλλων η επιμήκυνση του ορίου ηλικίας κατάταξης των εθνοφυλάκων από τα 60 στα 67 έτη, η κατοχύρωση οικονομικής αποζημίωσης των Εθνοφυλάκων για τη τους στην εκπαίδευση, όπως καθορίζεται και για τη μετεκπαίδευση της λοιπής εφεδρείας.

Επίσης, στο πλαίσιο της ανακήρυξης του έτους 2017 ως έτος Εφέδρου – Εθνοφύλακα, εξετάζονται αρμοδίως μέτρα νομοθετικού περιεχομένου και θέσπιση ανταποδοτικών κινήτρων.

Πλέον των παραπάνω, στο πλαίσιο αναβάθμισης της Εθνοφυλακής, έχει ήδη αποφασιστεί η αντικατάσταση των ΔΕΑ με χαμηλόβαθμα στελέχη για τη στελέχωση των ΤΕΘ μέχρι την ολοκλήρωση των μεταθέσεων, με εφαρμογή από την 2016 ΣΤ ΕΣΣΟ.

Τέλος, επί του ζητήματος της αμοιβής των Εθνοφυλάκων προβλέπεται η έκδοση σχετικής ΚΥΑ η οποία ρυθμίζει σε ετήσια βάση τον αριθμό των δυνάμενων να προσληφθούν εθνοφυλάκων και την ημερήσια αποζημίωση, εντός των δυνατοτήτων του λειτουργικού προϋπολογισμού του ΓΕΣ.

Η διαδικασία για την έκδοση της εν λόγω ΚΥΑ βρίσκεται σε εξέλιξη καθώς συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη διαδικασιών αποζημίωσης του εν λόγω προσωπικού.
Ερώτηση 4137/13-03-17 της Βουλής των Ελλήνων

Ως γνωστόν για την ενίσχυση και υποβοήθηση της αποστολής των Ενόπλων Δυνάμεων λειτουργεί με ιδιαίτερη επιτυχία το ειδικό σώμα της Εθνοφυλακής, η οποία, ως ορίζεται στο νόμο, αποτελεί οργανική Ένοπλη Δύναμη του Στρατού Ξηράς.

Ο θεσμικός πόλος της Εθνοφυλακής και η καίρια συμβολή της στον τομέα της εθνικής άμυνας είναι αναγνωρισμένοι από όλους, οφείλοντας κατά τούτο να εξάρουμε για μία ακόμη φορά το έργο των Εθνοφυλάκων, οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους χάριν της πατρίδος και χωρίς ανταλλάγματα, πέραν του πενιχρού εισοδήματος που λαμβάνουν μεμονωμένα στελέχη της ως εκ του ανατεθέντος σε αυτούς έργου της φύλαξης ορισμένων στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

Δεδομένων δε των προκλήσεων που δέχεται καθημερινά η Χώρα από εξωτερικές απειλές αλλά και ένεκα του γεγονότος ότι έχουν ήδη παρέλθει αρκετά έτη από τον Ν. 1295/1982 δια του οποίου και συνεστάθη το σώμα, η αναβάθμιση του θεσμικού της ρόλου και προεχόντως ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας της Εθνοφυλακής μέσω της επαυξήσεως των αρμοδιοτήτων της εν καιρώ ειρήνης, παρίσταται αναγκαίος.

Εν όψει των ανωτέρω, ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

1. Υπάρχει πρόθεση του Υπουργείου σας να αναβαθμίσει τον θεσμικό ρόλο και τις αρμοδιότητες της Εθνοφυλακής; Και αν ναι, με ποιο τρόπο και σε ποιά κατεύθυνση;

2. Σε σχέση με τις καθυστερήσεις καταβολής των ιδιαιτέρως πενιχρών αμοιβών όσων Εθνοφυλακών παρέχουν έργο φύλαξης στρατιωτικών εγκαταστάσεων, για ποιο λόγο υφίστανται αυτές και πότε εν τέλει θα καταβληθούν τα οφειλόμενα;

Οι ερωτώντες βουλευτές
1. Δημήτρης Κυριαζίδης
2. Αναστάσιος Δημοσχάκης
3. Γεώργιος Κασαπίδης
4. Γεώργιος Γεωργαντάς

Πηγή:armynow.net

Δεν υπάρχουν σχόλια: