Κυριακή 9 Απριλίου 2017

Έως 1.000 ευρώ μηνιαίο εισόδημα δηλώνει το 64% των νοικοκυριών

Μεγάλη μείωση των εισοδημάτων αποκαλύπτουν τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων του 2016. Σύμφωνα με την "Καθημερινή της Κυριακής", δύο στα τρία νοικοκυριά της χώρας εμφανίζουν στην εφορία οικογενειακό εισόδημα κάτω από 1.000 ευρώ τον μήνα. Μέσα σε μια πενταετία το ποσοστό έχει αυξηθεί από το 49% στο 64,11% με την τάση να είναι ανοδική.

Αντιθέτως από τα αρχεία του υπουργείου Οικονομικών εξαφανίζονται οι "πλούσιοι". Τα νοικοκυριά που δηλώνουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα- δηλαδή το άθροισμα του εισοδήματος των δύο συζύγων- άνω των 50.000 ευρώ είναι μόλις 132.000 σε σύνολο 6,2 εκατομμυρίων, με το μερίδιο τους να αντιστοιχεί μόλις στο 2,13%.

Ο αντίστοιχος αριθμός που καταγράφηκε από την επεξεργασία των φορολογικών δηλώσεων του 2011 ήταν 283.433, σε σύνολο 5,68 εκατομμυρίων. Εντός μιας πενταετίας "χάθηκαν" 150.000 εύπορα νοικοκυριά, ενώ μόνον από αυτά το υπουργείο Οικονομικών απώλεσε φορολογητέα ύλη της τάξεως των 9,25 δισ. ευρώ.

Οι έχοντες οικογενειακό εισόδημα άνω των 100.000 μειώθηκαν από 38.549 άτομα το 2011 σε 25.000 το 2016. Αυτό δεν οφείλεται μόνο στη πτώση του ΑΕΠ και στη συρρίκνωση των εισοδημάτων αλλά και στο γεγονός ότι οι "πλούσιοι" ωθήθηκαν λόγω των υψηλών φορολογικών συντελεστών στο να ανακαλύψουν τρόπους διαφυγής.

Η λεγόμενη "μεσαία τάξη" έχει συμπιεστεί δραματικά. Εισοδήματα από 20.000 έως 50.000 ευρώ – σε οικογενειακό επίπεδο- εμφανίζουν πλέον μόλις 955.000 δηλώσεις έναντι 1,35 εκατ. το 2011. Το αθροιστικό εισόδημα αυτής της κατηγορίας έχει πέσει από τα 41,1 δισ. ευρώ το 2011 στα 28,2 δισ. το 2016.

Συνολικά την πενταετία 2011-2016, που καλύπτει τα τρία μνημόνια, το δηλωθέν εισόδημα μειώθηκε κατά 22,8 δισ. ευρώ, υποχωρώντας στα 75,06 δισ. ευρώ έναντι 97,94 δισ. ευρώ. Δηλαδή χάθηκε περίπου το 13% του συνολικού ΑΕΠ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: