Τετάρτη 3 Ιανουαρίου 2018

Moody's: Τι θα συμβεί αν υπάρξει στρατιωτική σύγκρουση με τη Β. Κορέα

Στις δυσμενείς επιπτώσεις που θα είχε τοπικά αλλά και διεθνώς μία ενδεχόμενη στρατιωτική κλιμάκωση στην κορεατική χερσόνησο, αναφέρεται η Moody's σε ανάλυσή της, τονίζοντας ωστόσο ότι επί του παρόντος, μία τέτοια εξέλιξη παραμένει απίθανη. 

Ειδικότερα, στην περίπτωση μίας παρατεταμένης σύγκρουσης, όλα τα κράτη παγκοσμίως θα μπορούσαν υποστούν αρνητικές συνέπειες, από ήπιες έως πολύ σοβαρές, ανάλογα με την εξάρτηση που έχουν από την κορεατική οικονομία. 

Οι συνέπειες μίας τέτοιας σύγκρουσης, στις πιστοληπτικές αξιολογήσεις, θα μπορούσαν να
μεταδοθούν μέσα από τρία κανάλια:

1) Τις άμεσες υλικές ζημιές σε υποδομές και περιουσιακά στοιχεία στην Κορέα και ενδεχόμενες διαταραχές στον κυβερνοχώρο 

2) Τις διαταραχές του παγκόσμιου εμπορίου και 

3) Τη μεταβλητότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών 

Το σενάριο μιας σύντομης σε διάρκεια σύγκρουσης 

Ο οίκος αξιολόγησης Moody's εικάζει ότι μία σχετικά σύντομη σύγκρουση, που θα διαρκέσει μερικές εβδομάδες, θα προκαλέσει υλικές ζημιές, αλλά δεν θα αποδυναμώσει θεμελιωδώς την κορεατική οικονομία, τα δημόσια οικονομικά ή τα θεσμικά όργανα. 

Συνεπώς, οι αρνητικές επιπτώσεις στην αξιολόγηση θα περιοριστούν στο κορεατικό κράτος, στις εταιρείες και στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας. 

Στην περίπτωση μίας περιορισμένης σύγκρουσης τόσο σε διάρκεια όσο και σε γεωγραφική κλίμακα, οι παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού θα συνεχίσουν να λειτουργούν χωρίς να διαταραχθούν σημαντικά. Η αστάθεια στις χρηματοπιστωτικές αγορές από ορισμένες δυσμενείς αντιδράσεις τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε περιφερειακό επίπεδο θα ξεπεραστεί γρήγορα. Ως εκ τούτου οι συνέπειες στην πιστοληπτική αξιολόγηση των υπόλοιπων κρατών θα είναι πολύ περιορισμένες. 

Το σενάριο μίας παρατεταμένης σύγκρουσης

Με βάση την ανάλυση της Moody's, μία παρατεταμένη σύγκρουση, που θα διαρκέσει τουλάχιστον 1-2 τρίμηνα και στην οποία θα εμπλακεί ένα ευρύτερο φάσμα περιφερειακών χωρών, θα είχε πολύ μεγαλύτερες πιστωτικές συνέπειες. 

Στην Κορέα, η απώλεια ζωών και η καταστροφή παραγωγικών και λειτουργικών εγκαταστάσεων θα μειώσουν την εγχώρια ζήτηση και θα διαταράξουν τις αλυσίδες εφοδιασμού, επηρεάζοντας αρνητικά σχεδόν όλες τις επιχειρήσεις σε όλους τους τομείς της οικονομίας. 

Επίσης η Moody's αναμένει σοβαρές αρνητικές πιστωτικές επιπτώσεις για ένα ευρύ φάσμα ιαπωνικών τομέων. Οι άμεσες φυσικές ζημιές στην Ιαπωνία, θα μπορούσαν να είναι σημαντικές, δεδομένης της γεωγραφικής εγγύτητας των δύο χωρών. 

Παγκοσμίως, ο αντίκτυπος στον τομέα των ηλεκτρονικών και συναφών ειδών θα είναι σημαντικός, καθώς οι εταιρείες βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε εξαρτήματα που παράγονται στην Κορέα, όπως είναι οι κάρτες μνήμης και οι οθόνες υγρών κρυστάλλων. 

Παράλληλα, ορισμένες εταιρείες στον ενεργειακό τομέα θα μπορούσαν να υποστούν πλήγμα από την πτώση των πωλήσεων και των τιμών, εξαιτίας της μειωμένης ζήτησης από την Κορέα και την Ιαπωνία, που αποτελούν δύο βασικούς καταναλωτές ενέργειας παγκοσμίως.

Δεν υπάρχουν σχόλια: