Σάββατο 13 Ιανουαρίου 2018

«Θα έρθουν μέρες που οι πολιτικοί δεν θα μπορούν να ανέβουν πιο πάνω από τη Λάρισα...»

Δεν υπάρχουν σχόλια: