Σάββατο, 1 Ιουλίου 2017

Οι επεμβάσεις του Θεού στην ιστορία της ανθρωπότητας, όταν αυτή παρεκτρέπεται...

Δεν υπάρχουν σχόλια: