Σάββατο 3 Ιουνίου 2017

"Εβραϊκό Ινστιτούτο της Σουηδίας υποστηρίζει την Ισλαμική μετανάστευση και την Πολυπολιτισμικότητα"

Δεν υπάρχουν σχόλια: