Τετάρτη 7 Ιουνίου 2017

Κατέρρευσε στο μόλις 38% η εισπραξιμότητα του χαρατσιού τον Απρίλιο

Του Δημήτρη Κατσαγάνη 

Σε πρωτοφανή επίπεδα υποχώρησε η εισπραξιμότητα των ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών, των αυταπασχολούμενων και των αγροτών (δηλ. εν γένει των μη μισθωτών) τον Απρίλιο. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας για τις εισφορές του μήνα Απριλίου, εισπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του περασμένου μήνα μόλις 95 εκατ. ευρώ έναντι βεβαιωμένων εσόδων περίπου 250 εκατ. ευρώ. 

Με άλλα λόγια η εισπραξιμότητα του χαρατσιού έπεσε στο 38%. Χαμηλή ήταν και η εισπραξιμότητα των εισφορών του Δημοσίου.

Ωστόσο οι "τρύπες" από τις εισφορές των μη μισθωτών και δημοσίων υπαλλήλων έκλεισαν με μία μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη κρατική χρηματοδότηση. Ταυτόχρονα, κρατήθηκαν χαμηλά και οι δαπάνες του ΕΦΚΑ για παροχές ασθενείας, προνοιακές παροχές (πχ ΕΚΑΣ, εφάπαξ), κύριες συντάξεις αλλά και αποδόσεις των εισπράξεων υπέρ τρίτων. Έτσι φαίνεται πως κατέστη δυνατό το οριακό "πλεόνασμα" το οποίο εμφάνισε ο ΕΦΚΑ τον Απρίλιο του 2017.

Πέφτουν σταδιακά τα έσοδα από το χαράτσι

Το ποσό που εισπράχθηκε από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) για εισφορές μη μισθωτών για τον Απρίλιο (95 εκατ. ευρώ) ήταν το χαμηλότερο από τον Ιανουάριο, οπότε ίσχυσε ο υπολογισμός των εισφορών τους με βάση το καθαρό δηλωτέο εισόδημα τους για το 2015.

Τον Μάρτιο εισπράχθηκαν 177 εκατ. ευρώ (εισπραξιμότητα 70%), το Φεβρουάριο 108 εκατ. ευρώ (εισπραξιμότητα 43%) και τον Ιανουάριο εισπράχθηκαν 227 εκατ. ευρώ (εισπραξιμότητα 90%).

Έτσι η μέση εισπραξιμότητα για το α' τετράμηνο του 2017 ανήλθε στο 60%.

Οι νεότερες εκτιμήσεις του ΕΦΚΑ, πέραν των βεβαιωμένων εσόδων, προβλέπουν την είσπραξη 2,050 δισ. ευρώ καθ' όλο το 2017 από τις εισφορές μη μισθωτών ή 170 εκατ. ευρώ ανά μήνα κατά μέσο όρο. Με βάση τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του ΕΦΚΑ, εισπράττονται 151 εκατ. ευρώ ανά μήνα (κατά μέσο όρο), δηλαδή 10% λιγότερα από τον αναθεωρημένο στόχο.

Υποαποδίδονται οι εισφορές του Δημοσίου

Ανάλογες αποκλίσεις στις εισπράξεις του ΕΦΚΑ εντοπίζονται, σύμφωνα με τα ίδια διαθέσιμα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας και στις εισφορές του Δημοσίου. Ο ΕΦΚΑ προβλεπόταν να εισπράξει 680 εκατ. ευρώ στο α΄ τετράμηνο από εισφορές μη μισθωτών. Αντ΄αυτού εισέπραξε 604 εκατ. ευρώ (απόκλιση 76 εκατ. ευρώ).

Με άλλα λόγια, αντί να αποδίδονται στον ΕΦΚΑ από το δημόσιο για εισφορές των υπαλλήλων του περίπου 87,5 εκατ. ευρώ ανά μήνα κατά μέσο όρο, αποδίδονται (κατά το α' τετράμηνο του 2017) 63,5 εκατ. ευρώ ανά μήνα, δηλαδή 23% λιγότερα.

Συγκεκριμένα, ο φορέας έπρεπε να εισπράξει 330 εκατ. ευρώ από εισφορές του Δημοσίου και εισέπραξε μόλις 254 εκατ. ευρώ (απόκλιση 76 εκατ. ευρώ).

Αυξήθηκε η κρατική επιχορήγηση 

Την "τρύπα" ύψους 152 εκατ. ευρώ από τις αποκλίσεις στους αναθεωρημένους στόχους του ΕΦΚΑ από εισφορές του Δημοσίου και των μη μισθωτών, φαίνεται πως ανέλαβε να κλείσει ο κρατικός προϋπολογισμός αποδίδοντας επιπλέον 151 εκατ. ευρώ στο α΄ τετράμηνο.

Συγκεκριμένα, αντί να αποδοθούν (με βάση μία ομαλή μηνιαία ροή χρηματοδότησης του ΕΦΚΑ από το κράτος) 4,889 δισ. ευρώ τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2017, αποδόθηκαν 5,040 δισ. ευρώ.

Μειωμένες δαπάνες για συντάξεις, παροχές ασθενείας, προνοιακές παροχές και αποδόσεις εισπράξεων τρίτων 

Και όχι μόνο αυτό, αλλά οι δαπάνες του ΕΦΚΑ, κατά την ίδια περίοδο, ήταν μειωμένες σε σχέση με τις προβλέψεις που προκύπτουν από τον προϋπολογισμό του ασφαλιστικού υπερ-φορέα.

Συγκεκριμένα, οι λοιπές παροχές ασθένειας έπεσαν στα περίπου 55 εκατ. ευρώ έναντι κατ' εκτίμηση πρόβλεψης για 61 εκατ. ευρώ (απόκλιση 6 εκατ. ευρώ).

Οι προνοιακές παροχές ανήλθαν στα 158 εκατ. ευρώ έναντι πρόβλεψης για 166 εκατ. ευρώ (απόκλιση 8 εκατ. ευρώ).

Η απόδοση εισπράξεων τρίτων ανήλθε μόλις στα 2,991 ευρώ έναντι πρόβλεψης για 3,524 δις.ευρώ (απόκλιση 533 εκατ. ευρώ).

Για τις κύριες συντάξεις δόθηκαν 8,504 δισ. ευρώ έναντι πρόβλεψης για 8,691 δισ. ευρώ (απόκλιση 87 εκατ. ευρώ)

Συνολικά, δηλαδή οι δαπάνες του ΕΦΚΑ για συντάξεις, αποδόσεις εισπράξεων τρίτων, προνοιακές παροχές και παροχές ασθενείας ήταν κατά 634 εκατ. ευρώ λιγότερες από τις προβλεπόμενες.

Ο συνδυασμός της αυξημένης κρατικής επιχορήγησης (151 εκατ. ευρώ) και της μειωμένης δαπάνης (634 εκατ. ευρώ) για συντάξεις, παροχές ασθενείας, προνοιακές παροχές και αποδόσεις εισπράξεων τρίτων φαίνεται πως εξηγεί εν πολλοίς το "πλεόνασμα" το οποίο διαμορφώθηκε τον Απρίλιο (31,5 εκατ. ευρώ) έναντι πρόβλεψης για έλλειμμα 701 εκατ. ευρώ (σε ετήσια βάση). Εξάλλου, το πλεόνασμα αυτό συρρικνώνεται διαρκώς από τον περασμένο Ιανουάριο. Ξεκίνησε από τα 554 εκατ. ευρώ, έπειτα μετατράπηκε σε έλλειμμα 97 εκατ. ευρώ (Φεβρουάριος), στη συνέχεια και συγκεκριμένα το Μάρτιο εμφανίστηκε πάλι (πλεόνασμα) ύψους 189 εκατ. ευρώ για να καταλήξει τον Απρίλιο στα 31 εκατ. ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: