Κυριακή 14 Μαΐου 2017

Γέροντας Ιουστίνος: "Η Ελλάδα δεν πεθαίνει. Κάποιος πραγματικά θα Αναστηθεί"!

"Έχασα πάσα ιδέα από την ασέβεια του (Ελληνικού) λαού..."

"Άπαξ ο Αρχιεπίσκοπος έβγαλε το εγκόλπιό του σε ανθρώπους που ήρθαν στο σπίτι μας λάθρα, για να μην τους προσβάλει θρησκευτικώς, εμείς δηλαδή εδώ πέρα πως πρέπει να εμφανιζόμαστε, με σορτς; Είμεθα αξιοκατάκριτοι και αξιολύπητοι!"

"Ο Θεός τιμώρησε την Εκκλησία της Ελλάδος, για κάθε δέκα κληρικούς που πεθαίνουν να κάνουν έναν"

"Η Ελλάδα όμως δεν πεθαίνει. Κάποιος πραγματικά θα Αναστηθεί, από το Γένος του Κολοκοτρώνη και του Παπαφλέσσα και θα σηκώσει το λάβαρο της επανάστασης"!

"Κατάργησαν την σημαία της ξηράς, γιατί είχε τον σταυρό στο κέντρο"

Δεν υπάρχουν σχόλια: