Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017

Ἡ Ἀνάληψις τοῦ Θεανθρώπου καὶ ἡ δόξα καὶ ἡ τιμὴ τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος

Δεν υπάρχουν σχόλια: