Δευτέρα 22 Μαΐου 2017

Το μοντέλο απομείωσης "20% + 20%" για το χρέος και τα μεγάλα εμπόδια

Του Γ. Αγγέλη

Στα όρια της απόφασης του Μαΐου του 2016, θα κινηθεί η ελαστικότητα των αποφάσεων για το ελληνικό χρέος. Όπως έχει αναφέρει το Capital.gr πριν από δύο εβδομάδες, η πλατφόρμα της συμφωνίας παραμένει σταθερή στην πρόβλεψη ότι το ελληνικό χρέος θα απομειωθεί κατά 20% του ΑΕΠ από τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος που άρχισαν να εφαρμόζονται από τις αρχές του 2017, ενώ ένα πρόσθετο 20% απoμείωσης θα προστεθεί μετά το 2018, "εάν και εφ’ όσον κριθεί ότι θα χρειασθεί", με το πακέτο των μεσοπρόθεσμης παρέμβασης μέτρων. Συνολικά η παρέμβαση εφόσον προχωρήσει και στο δεύτερο σκέλος από το 2018 και μετά, θα επιφέρει μία απομείωση της τάξης του 42% - 45% σωρευτικά μέχρι το τέλος της διάρκειας του δανειακού προγράμματος.

Κλειδί στους υπολογισμούς που γίνονται το διάστημα αυτό είναι το ύψος του ΑΕΠ μετά το 2018 στην βάση του οποίου θα πρέπει να κλείσει το μοντέλο.

Οι εκτιμήσεις ΔΝΤ και Ευρωζώνης όσον αφορά στην εξέλιξη του ΑΕΠ δεν συμπίπτουν προς το παρόν, με εκείνες της ευρωζώνης να εμφανίζονται περισσότερο αισιόδοξες από εκείνες του ΔΝΤ.

Εξ ού και οι δυσκολίες προσέγγισης στους επιμέρους υπολογισμούς όσον αφορά στην περίοδο που αφορά μετά το τέλος του προγράμματος (Αύγουστος 2018).

Κοινοτικός αξιωματούχος σχολιάζοντας τις δυσκολίες αυτές στο Capital.gr,υποστήριξε ότι πράγματι υπάρχουν, αλλά δεν αποτελούν λόγο οριστικής διαφωνίας δεδομένου ότι το πλαίσιο για τη συμφωνία έχει διαμορφωθεί και οι στόχοι μπορούν να επιτευχθούν.

Όπως παρατηρείται όμως, όλες οι ρυθμίσεις που μπορούν να γίνουν θα πρέπει να αποκλείουν στο δια ταύτα, το να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για προεκλογικούς ανταγωνισμούς στη Γερμανία, δηλαδή θα πρέπει να αποκλείουν κάθε ενδεχόμενο, αυτές οι ρυθμίσεις να εμφανισθούν ως περαιτέρω διευκόλυνση προς την Ελλάδα (σε σχέση με την απόφαση του Μαΐου) και πολύ περισσότερο ότι θα "κοστίσουν" επιπλέον στις χώρες που έχουν δανείσει την Ελλάδα.

Για τον λόγο αυτό το μοντέλο της συμφωνίας θα είναι ακριβώς στα όρια της συμφωνίας του Μαΐου.

Aυτό σημαίνει ότι η περαιτέρω πραγματική αναδιάρθρωση που ζητά και επιμένει ανυποχώρητα το ΔΝΤ θα εξυπηρετηθεί αποκλειστικά από τους πόρους που ήδη προβλέπει το πρόγραμμα του δανείου των 86 δισ. ευρώ, με τα αδιάθετα κεφάλαια από το πρόγραμμα ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, όπως επίσης και τα "κέρδη" από τα ελληνικά ομόλογα που συσσωρεύονται στους ειδικούς λογαριασμούς του ESM. 

H στόχευση είναι - όπως έχει γίνει γνωστό – η ετήσια εξυπηρέτηση χρέους να μη ξεπερνά τα πρώτα δέκα τουλάχιστον χρόνια το 15% του ΑΕΠ και στην συνέχεια να παραμείνει κάτω από το 20% του ΑΕΠ.

Για τον λόγο αυτό, όπως και για τον στόχο των πρωτογενών πλεονασμάτων (3,5% μέχρι το 2023 και μεταξύ 2% και 2,5% με τάση απομείωσης στη συνέχεια), οι προβλέψεις που θα αποτυπώνονται στην συμφωνία για την εξέλιξη του ΑΕΠ είναι "κλειδί" για να κλείσει άμεσα ή να καθυστερήσει μερικές εβδομάδες ακόμα η συμφωνία.

Μέχρι τις τελευταίες ώρες πάντως το ενδεχόμενο επίτευξης πλήρους συμφωνίας σήμερα ήταν εξαιρετικά δύσκολο και οι προβλέψεις αναφέρονται σε οριστική συμφωνία το αργότερο μέχρι τις 15 Ιουνίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: