Κυριακή, 19 Μαρτίου 2017

Καταργοῦν τά ἱερά καί ὅσια τῆς φυλῆς μας μέσω της Συνταγματικής αναθεώρησης

Δεν υπάρχουν σχόλια: