Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2015

Έρχονται συντάξεις από 330 ευρώ

Του Δημήτρη Κατσαγάνη

Ιστορικές ανατροπές φέρνει η πρώτη εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας για τα νέα όρια συνταξιοδότησης με βάση το νόμο 4336/2015 που ψηφίστηκε στις 13 Αυγούστου. Στενός συνεργάτης του αναπληρωτή υπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Α. Πετρόπουλου αναφέρει στο Capital.gr, πως θα υπάρξει τις επόμενες ημέρες και δεύτερη και αναλυτικότερη εφαρμοστική εγκύκλιος για το ίδιο θέμα. 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο που έχει ήδη εκδοθεί, τα όρια συνταξιοδότησης αυξάνονται στα 67 έτη, ενώ δεν αποκλείεται παραπέρα αύξηση στο μέλλον σε περίπτωση που αυξηθεί το προσδόκιμο ζωής.

Η σχετική διάταξη αφορά όσους δεν έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα και έχουν υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης από την 1η Ιανουαρίου του 2015 έως την 30η Ιουνίου του 2015. Ο αριθμός αυτών που έχουν κάνει αίτηση μεταξύ αυτού του χρονικού διαστήματος εκτιμάται από υπηρεσιακούς παράγοντες του υπουργείου Εργασίας πως μπορεί να αγγίζει τους 70.000 ασφαλισμένους. Η εγκύκλιος φορά, όμως, στην πραγματικότητα έως και 400.000 ασφαλισμένους που βρίσκονται στον προθάλαμο της συνταξιοδότησης.

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, ένα μεγάλο μέρος των ασφαλισμένων αυτών μπορεί να χρειαστεί έως και 5 χρόνια παραπάνω δουλειά προκειμένου να βγει στη σύνταξη. Αν επιλέξει κανείς να βγει στη σύνταξη νωρίτερα από τα νέα ηλιακά όρια, θα υποστεί μειώσεις οι οποίες μπορεί να φτάσουν ακόμα και το 30% - 40%.

Έτσι ακόμα και στα 300 - 330 ευρώ μπορεί να φτάσει η κατώτατη σύνταξη για όσους επιλέξουν να "βγουν" στη σύνταξη νωρίτερα από τα νέα προβλεπόμενα συνταξιοδοτικά όρια.

Για παράδειγμα, ένας ασφαλισμένος του ΙΚΑ με συμπληρωμένα 15 έτη ασφάλισης, ο οποίος θα επιλέξει να "βγει" κατά 5 έτη νωρίτερα από τα νέα προβλεπόμενα ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης θα υποστεί πρόστιμο 6% ανά έτος και άλλο ένα πρόστιμο 10%. Συνολικά δηλαδή η μείωση που θα υποστεί η κατώτατη σύνταξή του θα φτάσει κοντά στο 40%, χάνοντας δηλαδή 194 ευρώ από τη σύνταξη που θα έπαιρνε αν δεν εφαρμόζονταν τα νέα ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης. Έτσι, η νέα κατώτατη σύνταξη για τον ασφαλισμένο του εν λόγω παραδείγματος θα διαμορφωθεί στα 300 ευρώ αντί των 486 ευρώ που θα ήταν με βάση τα παλιά όρια συνταξιοδότησης.

Πηγές του Capital.gr στο υπουργείο Εργασίας αναφέρουν ότι δεν αποκλείεται να υπάρξουν περαιτέρω διευκρινίσεις προς τα ασφαλιστικά ταμεία -ακόμα και με μία συμπληρωματική εγκύκλιο- για το πως θα εφαρμοστούν οι παραπάνω διατάξεις.

Τα βασικά στοιχεία της εγκυκλίου προβλέπουν ότι:

- Επέρχονται μεταβολές ως προς τα καταβαλλόμενα ποσά σύνταξης λόγω γήρατος για όσους συνταξιοδοτούνται από 1η Ιουλίου 2015 και μετά, οι οποίοι είναι δικαιούχοι των κατωτάτων ορίων σύνταξης.

- Η συνταξιοδότηση λόγω γήρατος από τους Οργανισμούς Κύριας ή Επικουρικής Ασφάλισης αρχίζει από την 1η Ιουλίου 2015 και εφεξής, λαμβάνουν μόνον το οργανικό ποσό. Εάν το προκύπτον οργανικό ποσό σύνταξης είναι κατώτερο του εκάστοτε προβλεπόμενου κατωτάτου ορίου, τότε χορηγείται το οργανικό αυτό ποσό σύνταξης. Μετά τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας, καταβάλλεται το εκάστοτε προβλεπόμενο ποσό του κατωτάτου ορίου σύνταξης. Σε περίπτωση, βέβαια, που το οργανικό ποσό σύνταξης υπερβαίνει το ποσό του κατωτάτου ορίου σύνταξης, τότε εξ' αρχής καταβάλλεται το οργανικό ποσό σύνταξης.

- Ο υπολογισμός της σύνταξης ισχύει για τους υπαχθέντες σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο έως και την 31 Δεκεμβρίου 2010 των οποίων η συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ή αναπηρίας αρχίζει από 1η Ιανουαρίου 2015.

- Τα ποσά κατωτάτων ορίων σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου, που καταβάλλονται από τους οργανισμούς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, όπως αυτά προβλέπονται από τις οικείες καταστατικές και γενικές διατάξεις, διατηρούνται μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2021 στο ύψος που ισχύει την 31η Ιουλίου 2015.

- Η σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας πλήρους και μειωμένης συνταξιοδότησης. Από την 1η Ιανουαρίου 2022 ως όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για πλήρη σύνταξη λόγω γήρατος για τους ασφαλισμένους όλων των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, το 62ο έτος της ηλικίας (με 12.000 ημέρες ασφάλισης ή 40 έτη) και το 67ο έτος της ηλικίας (με 15 έτη ή 4.500 ημέρες ασφάλισης.

- Από την ίδια παραπάνω ημερομηνία, ως όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος για όλους τους ασφαλισμένους των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, το 62ο έτος της ηλικίας με 4.500 ημέρες ή 15 έτη ασφάλισης. Στις περιπτώσεις που δεν έχει θεμελιωθεί δικαίωμα πλήρους ή μειωμένης σύνταξης, τα όρια ηλικίας αυξάνονται σταδιακά έως την 1η Ιανουαρίου 2022.

- Από τις ανωτέρω ρυθμίσεις εξαιρούνται οι υπαγόμενοι σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα καθώς και οι μητέρες και οι χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων.

- Θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα στους Οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, λόγω συμπλήρωσης των προϋποθέσεων του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης και ορίου ηλικίας, όπου αυτό προβλέπεται, δεν θίγονται και δύνανται να ασκηθούν οποτεδήποτε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: