Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2015

"Στη σέντρα" και τα εμβάσματα από το 2000

Του Σπύρου Δημητρέλη

Ένας σημαντικός αριθμός φορολογούμενων που έστειλαν χρήματα στο εξωτερικό, ακόμη και πριν από αρκετά χρόνια, πιάνονται στην παγίδα του λεγόμενου "καταθεσιολογίου".

Εμβάσματα στο εξωτερικό άνω των 100.000 ευρώ που πραγματοποιήθηκαν την δωδεκαετία 2000-2012 θα μπουν στο δείγμα των διασταυρώσεων του καταθεσιολογίου και εφόσον δεν μπορούν να δικαιολογήσουν βάση τω φορολογικών τους δηλώσεων τις καταθέσεις τους, θα κληθούν στην εφορία για εξηγήσεις.

Πιο συγκεκριμένα, όποιος φορολογούμενος κατά τη διάρκεια της περιόδου 2000-2012 έστειλε στο εξωτερικό έμβασμα ύψους τουλάχιστον 100.000 ευρώ θα υποστεί την εξής διασταύρωση: το καθαρό ποσό της αύξησης των καταθέσεων του για κάθε έτος της συγκεκριμένης δωδεκαετίας θα συγκριθεί
με το ποσό που προκύπτει ότι περισσεύει από τη φορολογική του δήλωση, αφού από το δηλωθέν εισόδημα αφαιρεθεί το ποσό των δαπανών διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.

Αν το ποσό της πραγματικής αποταμίευσης βάση των τραπεζικών λογαριασμών είναι σημαντικά μεγαλύτερο από το ποσό της αποταμίευσης που προκύπτει από τη φορολογική δήλωση, τότε ο φορολογούμενος θα λάβει κλήση από την εφορία για έλεγχο. Θα κληθεί να προσκομίσει δικαιολογητικά τα οποία να αποδεικνύουν ότι το επιπλέον ποσό που βρέθηκε στους τραπεζικούς του λογαριασμούς προέρχεται από εισόδημα το οποίο είτε έχει ήδη φορολογηθεί ή έχει απαλλαγεί νόμιμα από τη φορολόγηση.

Καλά όλα αυτά στη θεωρία, αλλά στην πράξη είναι δεδομένο ότι χιλιάδες φορολογούμενοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με τη γραφειοκρατία του υπουργείου Οικονομικών καλούμενοι να προσκομίσουν δικαιολογητικά η εύρεση των οποίων δεν είναι εύκολη. Για παράδειγμα, η εύρεση πινακιδίων για χρηματιστηριακές συναλλαγές που έχουν γίνει πριν από 10 ή 12 χρόνια δεν είναι και το ευκολότερο πράγμα. Και πρόκειται για φορολογούμενους που θα ταλαιπωρηθούν αν και δεν έκρυψαν εισοδήματα, μαζί με αυτούς που πράγματι κατέθεταν στους λογαριασμούς τους χρήμα που δεν είχε φορολογηθεί.

Σημειώνεται ότι μαζί με όσους έστειλαν έμβασμα στο εξωτερικό άνω των 100.000 ευρώ θα μπουν στο δείγμα της διασταύρωσης του καταθεσιολογίου μαζί με όσους είχαν έστω και μια ημέρα την 12ετία 2000-2012 υπόλοιπο άνω των 300.000 ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: