Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2015

Βόμβα του EFSF μετά τη μη πληρωμή του ΔΝΤ

Στα χέρια του επικεφαλής του EFSF βρίσκεται η όλη κατάσταση. Ο Κλάους Ρέγκλινγκ πρέπει να ενημερώσει τον πρόεδρο του EuroWorking Group και το Διοικητικό Συμβούλιο του EFSF σήμερα για την μη πληρωμή και να προτείνει μια από τις τρεις ακόλουθες επιλογές:

-επιτάχυνση του δανείου: αυτό σημαίνει πως το EFSF ακυρώνει τη δανειακή σύμβαση και απαιτεί άμεση αποπληρωμή του αρχικού κεφαλαίου και των τόκων

-παραίτηση από τα δικαιώματα: αυτό σημαίνει πως ο EFSF παραιτείται αμετάκλητα από το δικαίωμα και τη νομική αποκατάσταση στο πλαίσιο του δανείου για αυτήν την συγκεκριμένη μη πληρωμή

-επιφύλαξη δικαιωμάτων: αυτό σημαίνει πως το EFSF ούτε επιταχύνει το δάνειο ούτε παραιτείται του δικαιώματός του να το πράξει, αλλά αντιθέτως διατηρεί το δικαίωμα να ενεργήσει αργότερα.

Τι σημαίνει πρακτικά; Αν προωθήσει το πρώτο σενάριο θα γίνουν απαιτητά όλα τα δάνεια που έχει δώσει στην Ελλάδα που ξεπερνούν τα 130 δις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: