Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2015

Μακαριστός π. Αντώνιος Σισανίου & Σιατίστης:"Όταν αρχίσει το κακό από την Συρία να αρχίσετε να προσεύχεστε!"

Εικόνα
Δεξιά ο μακαριστός Επίσκοπος Σισανίου & Σιατίστης
και αριστερά ο επίσης μακαριστός Παπά-Γιάννης Καλαΐδης.
Ο Μακαριστός π. Αντώνιος Σισανίου & Σιατίστης, προς τα τέλη της ζωής του είπε σε πνευματικά του παιδιά : 

1. "μεγάλη πείνα θα πέσει στην Ελλάδα, παιδί μου, μεγάλη πείνα..."
2. "όταν αρχίσει το κακό από την Συρία να αρχίσετε να προσεύχεστε!"

ΠΗΓΗ
hggiken

Δεν υπάρχουν σχόλια: